|Jotun Boya | Fibercement-||Fibercement Hafif Macun |Yalıtım Malzemeleri | Su Jeti |

100_9995 MUTLULUĞUN CEMENTİ; FIBERCEMENT NAM-I DİĞER HEKİMBOARD…
Fibercement nedir? Fibercement nerelerde kullanılır?
İnsanoğlunun yerleşik yaşama geçmesiyle birlikte,yerleşik yaşam; mekânlarıyla ilgili, evrile evrile gelişen bir kültür ve konut talep tercihi oluştuğu hepimizce bilinmektedir. 


 İbadethanelerden meskene, taş devrinden başlamak üzere, izler, anıtsal yapılar, hatta anıtsal kentler günümüze kadar ayakta kalabilmiş ve açıkçası tüm insanlığın da hayranlığını kazanmışlardır. Dünyanın dört bir yanında tarihi binalar, turizmin neredeyse en öenmli unsurlarından biri olarak ziyaretçilerini beklemektedir.

 Özetle; insanoğlu her dönemde yaşamı kolaylaştırmayı ve güzelleştirmeyi “yaşam yapıları”ndan başlatmıştır diyebiliriz. Bununla ilgili tarihin her döneminde de mühendislik ve mimarlık mesleği ve uygulamaları olanca hızıyla gelişirken, hem yapıların kalitesini ve estetik yanını artıran, hem de uygulama kolaylıkları sağlayan teknolojik ürünlerin imalatı da gelişmiştir.

 Günümüz çağdaş yapılarında, binaların statik, mimari, iç mimari ve peyzaj gibi tasarım ve uygulamalarının yanı sıra, her bir konudaki ürün seçimi de başlı başına neredeyse ihtisaslaşmayı gerektirir hale gelmiştir.

Tüm yapılarda,

-          Depreme dayanıklı,

-          Yangına dayanıklı,

-          Suya dayanıklı,

-          Isı yalıtımlı,

-          Ses yalıtımlı.

 Doğrusu bu zenginleşme, ya da zenginleştirme, mülk sahiplerinin ve yaşayanlarının yaşam kalitelerinin artmasına da önemli katkılar sağlamaktadır. Tercihlerin yaşam kalitesini artırmasının, diğer taraftan çağımız insanının insancıl kaygılarının da tatmin edicisi o ürünü, o kullanılanı, o faydalıyı daha da anlamlı, daha da kaliteli kılmaktadır.

 Bu anlamda; binaların yapılışındaki tercihleri, örneklemek istersek, ve örneklememiz, NEDEN – SONUÇ ilişkisinde, bir mutluluk hedefi kurgulanacak olursa, “ISI YALITIMLI BİNALARIN ARTMASI, YAKIT TÜKETİMiNİ AZALTIRKEN; 

- Tüketicinin yakıt gideri azalır,

- Tükenebilir olan enerji kaynaklarının tükenme hızı yavaşlar,

- Doğaya şarj edilen zararlı gazların miktarı azalır.

   -  Küresel ısınma yavaşlar ya da durabilir vs vs gibi bir sonuçlar silsilesi çıkartılabilir.

 Bu sonuçlar da sanırım herkesi, hepimizi ve tüm dünya insanlarını mutlu eder diyebiliriz.

 Tabii gerçek hayatta olaylar bu kadar kolay ve kısa anlatılıp sonuçlandırılamasa da, tüm tercihler ile çabalar bu türden amaçlar, kaygılar içeriyor. Yani asıl olan, neticede insanların mutluluğu…

 Yaşamdaki her konudaki zorluklara karşın, beğenide milyonlarca insanı bir araya getirmeyi kolayca başaran bir ürün var. O da fibercement (fibrecement) . Nam-ı diğer hekimboard… Örneğin, Fibercement - hekimboard eski ile yeni binaların arasında görsel her türlü bağı kurabiliyor. Onun için tarihi binalarda, restorasyonda kullanılabilmektedir. Mimarların, mühendislerin, tasarımcıların görsel ve teknik çoğu taleplerini de karşılayabiliyor. Dolayısıyla, teknolojik bir ürün ve ayrıca görsel güzelliklerin de ürünü. Yine, uygulama hızı ve kolaylığı ile kullanım avantajları ile de uygulamacıların işini kolaylaştırabiliyor.

 Yani, mutluluğun cementi artık keşfedilmiştir, O da fibercement diye yazıya devam edebiliriz. Ve özetle: MUTLULUĞUN CEMENTİ, FİBERCEMENT…nam-ı diğer hekimboard  mimrlar mühendisler tasarımcılar cephe giydirmeciler ratafından keşfedilmiştir. Evreka durumu..

 Yakın zamana kadar, binaların cephesini kaplamada, bölme duvarlarda, çatıları kaplamada, yükseltilmiş döşemelerde; yaygın olarak kullanılan çoğu malzemeye hem teknik, hem uygulama, hem de görsel sıcaklık – güzellik bağlamında sağladığı üstünlüklerle fibercementin kullanımı her geçen gün daha da yaygınlaşmaktadır.

 Yani, satan memnun. Uygulayan memnun. Kullanan memnun malzemesi. Fibercement Hekimboard…

 Fabrika bağlamından bakacak olur isek, satıcı ve uygulamacı tüm bayilerin Hekim Yapı kadrolarıyla koordineli olarak, tanıtım ve satış için gösterdikleri gayretler, ürünümüzün kabül görmüşlüğünü, tanınmışlığını ve talep edilişini bir hayli artırmıştır.

 Yani, üretici- fabrika hekim yapı memnun malzemesi…

Diğer taraftan, görsel beğenimin motor güç olduğu günümüz tüketim alışkanlıklarında, işi sadece bayilerinin gayretine, tasarımcıların hayallerine ve uygulamacıların yeteneğine bırakma kolaycılığı yerine, teknik destek, tasarım ve özel ölçü imalatlar bağlamında her türlü hizmet firmamız gedikoğlu yapı malzemelerinin profesyonel ve bilgili kadrolarınca sağlanarak kullanıcıları uygulama zorlukları, tam da ürünün binadaki yerini alma finalinde kolaylaştırılmıştır.

Yani, herkes memnun malzemesi…

 Yazımızın amaç ve hedeflerinden bakacak olursak, daha da başarılı bir ticari süreç ve kalıcı izler bakımından yapılması gerekenler olduğunu hepimiz bilmekteyiz. İlave olarak AR-GE çalışmalarına ve uygulamaya yönelik yeni teknik çözümlemelere ihtiyaç vardır.

Sonuç olarak, fibercement hekimboard ürününün tüm avantaj ve güzelliklerine ilave olarak, ticari bir kurgu ile olsa da bu çabaların ve girişimlerin daha mutlu bir toplum yaratılmasına katkı sağlamasını diliyoruz.

Daha çok fibercement hekimboard daha mutlu insanlar, daha mutlu dünya...

 
You are here:
                                                              İLETİŞİM ADRESİMİZ
  •  ATİSAN Sanayi Sitesi 1568. cadde (eski 31. Cad.) No:46
     Ostim/ANKARA